Naftos produktų atskirtuvai SOR.II

Naftos produktų atskirtuvai SOR.II skirti naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui. Naftos produktų atskyrimas vyksta dviem arba trimis etapais, priklausomai nuo atitekančių nuotekų užterštumo ir siekiamo išvalymo laipsnio: naftos produktų ir skendinčių alelių gravitacinė separacija; nuotekų filtravimas per koalescensinius filtrus ir galutinis nuotekų filtravimas per sorbcinius filtrus. Nuotekos, patekusios į rezervuaro dugną, atsiduria nusodintuve, kur vyksta skendinčių dalelių nusodinimas: sumažėjus srauto aktyvumui, sunkesnės dalelės nusėda į įrenginio apačią, o lengvesnės dalelės ir naftos produktai iškyla į vandens paviršių. Po nusodintuvo, paviršinės nuotekos teka pro vieną arba kelis koalescensinius filtrus. Koalescensinių filtrų pagalba sulaikomi smulkūs naftos produktai. Galutiniam nuotekų valymui ir ištirpusių junginių pašalinimui atskirtuve gali būti montuojamas sorbcinis filtras, kuris padidina nuotekų išvalymo efektyvumą. Ištirpę junginiai patenka į absorbuojantį filtrą, kuris sulaiko mažiausius naftos produktų lašelius.

Asortimentas

Priklausomai nuo atitekančių nuotekų užterštumo ir debito, galima pasirinkti dviejų tipų naftos produktų atskirtuvus – SOR.II ir SOR.II-ZP.

naft

-tipinis atskirtuvo ženklinimas
-nominalus nuotekų debitas
-gravitacinis nusodintuvas,
koalescensinis filtras,
sorbcinis filtras
-gravitacinis nusodintuvas,
koalescensinis atskirtuvas
-koalescensinis atskirtuvas,
sorbcinis filtras
-koalescensinis atskirtuvas
-sorbcinis filtras
-padidintas nominalus nuotekų debitas