Aeracinės sistemos

Debitmačiai

Dumblo tankintuvai

Gręžinio įrangos kamera

Pagrindinė gręžinio įrangos kameros paskirtis:
• Taupyti vietą gyvenamosiose patalpose (sandarioje gręžinio įrangos kameroje galima sumontuoti siurblius, filtrus, siurblių automatikos pultus, hidroforus);
• Apsaugoti gręžinio įrangą nuo gruntinio ir paviršinio vandens poveikio;
• Apsaugoti gręžinio vamzdyną ir gręžinį nuo įšalimo žiemą.

UAB „Nuotekų valymas“ gamina standartines itin sandarias ir ilgaamžiškas gręžinio kameras iš polipropileno (PP) ir polietileno (PE).
Kameros gali būti gaminamos ir pagal individualius su klientu suderintus projektus, atitinkančius konkrečiam objektui keliamus reikalavimus.
Gręžinio įrangos kamera

EKSPLIKACIJA:
1 – Plastikinė gręžinio kameros talpa;
2 – Aptarnavimo liukas;
3 – Dangtis;
4 – Lipynės;
5 – Protarpinis vamzdžiui iš gręžinio;
6 – Prieduobė siurbliui;
7 – Laikiklis el. skydeliui;
8 – El. kabelių mova;
9 – Movos slėginiam vamzdynui;
10 – Ventiliacijos kaminėlis;
11 – Montažinės kilpos.

Latakai

Nusodintuvai

Ortakiai

Rankinės grotos

Slėgio gesinimo kameros

Smėliagaudės