Dokumentacijos tvarkymas

Nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumą tiesiogiai įtakoja tinkama jų priežiūra. Įrenginiai, kurių našumas didesnis, nei 5m3/d, privalo turėti TIPK leidimą ir teikti ataskaitas apie aplinkos taršą atsakingoms institucijoms. UAB „Nuotekų valymas“ siūlo įrenginių technologinės eksploatacijos paslaugą, užtikrinančią efektyvų įrenginų darbą, atitinkantį normatyvinių dokumentų reikalavimus. Pasirašius eksploatacijos paslaugų sutartį, klientui užtikrinama, kad visi įrenginių priežiūros darbai yra atliekami laikantis darbo saugos, aplinkosaugos ir kitų teisės aktų keliamų reikalavimų, atsakant už jų pažeidimus.

Pagal įrenginių eksploatacinės priežiūros sutartį vykdome šiuos darbus:

  • Įrenginių aptarnavima reikalingu dažnumu, būtinu tinkamai įrenginio veiklai užtikrinti;
  • Periodinė įrenginių apžiūra ir veiklos įvertinimas, leidžiantis laiku nustatyti įrenginio veiklos sutrikimus ir operatyviai juos pašalinti;
  • Nuotekų išvalymo efektyvumo monitoringas ir kontrolė;
  • Nuotekų mėginių laboratoriniai tyrimai atestuotoje laboratorijoje ir protokolų teikimas;
  • Eksploatacijos žurnalo piltymas
  • „Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis“ apskaitos žurnalo pildymas;
  • „Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių“ deklaracijos pildymas bei teikimas atsakingoms institucijoms;
  • Valstybinės statistinės ataskaitos „Forma Nr.1 – Vanduo“ rengimas ir teikimas atsakingoms valstybės institucijoms;