Atliekame visų visų buitinių nuotekų valymo įrenginių paleidimo- derinimo darbus. Remiantis „Nuotekų tvarkymo reglamento“ (Nr. D1-412) V sk. Reikia pagal suderintą grafiką darbai vykdomi kol pasiekiams įrenginių projektinis efektyvumas ir našumas.
Atliekame siurblinių priežiūrą ir aptarnavimą.
Atliekame infiltracijos įrenginų priežiūrą.