Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai AČB E 5-50

AČB E – tai stabiliai veikiantis buitinių nuotekų valymo įrenginys, sumontuotas plastikinėje talpoje. Į nuotekų valymo įrenginį atitekėjusios nuotekos pirmiausia patenka į pirmąją nusodinimo kamerą, kuri atlieka akumuliacinę bei dumblo kaupimo funkcijas. Joje taip pat nusodinamos lengvai sėdančios dalelės ir iš dalies stabilizuojamas kaupiamas perteklinis dumblas, kuris į pirminę kamerą patenka iš antrinio nusodintuvo erlifto pagalba. Antrojoje aeracijos kameroje esantis veiklusis dumblas užtikrina
efektyvų buitinių nuotekų valymą. Nuotekos iš pirmosios kameros į aerotanką tiekiamos tolygiai erlifto pagalba. Kameros dugne įmontuotas smulkiadispersinis difuzorius užtikrina efektyvų ir homogenišką oro tiekimą. Iš aeracijos kameros dumblo ir nuotekų mišinys patenka į antrinį nusodintuvą. Jame dumblas atskiriamas nuo valytų nuotekų ir sėda į kūginę nusodintuvo dalį. Antriniame nusodintuve įrengtas valytų nuotekų surinkimo mazgas su specialiomis apsauginėmis sienelėmis, kurios užtikrina, kad į ištekančias nuotekas nepatektų teršalai. Grąžinamam veikliajam dumblui tiekti į aeracijos kamerą ir perteklinio dumblo permetimui į pirminę kamerą nusodintuve įrengiami erliftai.

Įrenginių AČB E privalumai:
• Visi įrenginio technologiniai elementai sumontuoti vienoje talpoje (integruota orapūtinė, oro reguliavimo mazgas);
• Įrenginyje integruota akumuliacinė talpa nuotekų srauto netolygumams išlyginti (užtikrinamas tolygus įrenginio veikimas, išvengiama rytinių ir vakarinių pikų);
• Įrenginys bekvapis (tolygus įrenginio veikimas leidžia išvengti jo veiklos sutrikimų esant nuotekų kiekio netolygumams);
• Moderni ir patikima technologija užtikrina aukštus nuotekų išvalymo rodiklus, atitikančius aplinkosauginius reikalavimus;
• Įrenginio rezervuaras ir technologiniai elementai ilgaamžiški (įrenginys gaminamas iš polipropileno (PP), kuris pasižymi itin dideliu atsparumu);
• Įrenginiai netriukšmingi;

Laikantis eksploatacijos taisyklių įrenginiams suteikiamos garantijos: talpos konstrukcijai – 10 metų, elektros įrangai – 2 metai, valymo efektyvumui – visam eksploatacijos laikotarpiui.

Technologiniai duomenys:

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai - technologiniai duomenys

Konstrukciniai duomenys:

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai - konstrukciniai duomenys